Wetgeving

HET NIEUWE AANHANGER-RIJBEWIJS BE

De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese rijbewijsrichtlijn.

De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto’s met een aanhangwagen zwaarder dan 750 kilogram (kg) en een totaalgewicht tussen de 3.500 kg en 4.250 kg. Omdat Nederland slechts één vorm kent van het aanhangwagen praktijkexamen heeft de kandidaat na een positieve uitslag bij het gemeentehuis de keuze: Het beperktere B+ (code 96) rijbewijs of het volledige BE rijbewijs. Het is natuurlijk verstandig altijd voor de volledige BE variant te kiezen.

DE NIEUWE REGELS VAN HET AANHANGER-RIJBEWIJS BE

Als u na 19 januari 2013 uw BE rijbewijs heeft behaald, mag het gewicht van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg. Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Bij deze voertuigen kan namelijk gewicht worden overgedragen op het trekkend voertuig. In dat geval mag de combinatie iets zwaarder wegen dan 7000 kg.. Bij andere soorten aanhangwagens (dan opleggers of middenasaanhangwagens) is het niet toegestaan gewicht over te dragen. ‘Overdragen’ betekent dat via de trekhaak (of andere gebruikte wijze van koppeling) een deel van het gewicht van de oplegger of middenasaanhangwagen door de personenauto wordt gedragen.

ER ZIJN HIERBIJ DRIE EISEN:

  1. Met het gewicht dat wordt overgedragen mag de personenauto niet zwaarder worden dan 3500 kg.. Dat wordt als volgt berekend: de toegestane maximum massa van de personenauto (wat de personenauto volgens het kentekenbewijs mag wegen) min de massa in rijklare toestand van de personenauto (hoeveel de personenauto werkelijk weegt wanneer u erin zit en de oplegger of middenasaanhangwagen trekt) is een bepaald gewicht. Het gewicht dat wordt overgedragen (de toegestane maximum last onder de koppeling) mag niet hoger zijn dan dit bepaalde gewicht.
  2. En het gewicht op de assen van de oplegger of middenasaanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan 3500 kg.. Het gaat hier om het gewicht dat niet op de personenauto wordt overgedragen.
  3. De toegestane maximum aslast van de oplegger of middenasaanhangwagen en de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig tezamen mag niet meer zijn dan 7000 kg. Overschrijdt u met uw voertuig met oplegger of middenasaanhangwagen deze eisen? Dan moet u in het bezit zijn van een rijbewijs C1E (C1+E).

DE VOLGENDE VOORBEELDEN KUNNEN DIT VERDUIDELIJKEN:

Voorbeeld 1 : Nodig rijbewijs BE

 

Oplegger of middenasaanhangwagen:

De toegestane maximum massa van een oplegger is 4000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 3500 kg en de maximum last onder de koppeling is 500 kg

Trekkend motorrijtuig:

De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3000 kg en de massa rijklaar is 2000 kg. In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 500 kg van de middenasaanhangwagen of oplegger. Omdat dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1000 kg) EN de toegestane maximum aslast niet hoger is dan 3500 kg, is dit een combinatie die mag worden bestuurd met rijbewijs BE.


Voorbeeld 2 : Nodig rijbewijs C1E 

 

Oplegger of middenasaanhangwagen:

De toegestane maximum massa van een oplegger is 5000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 3500 kg en de maximum last onder de koppeling is 1500 kg.

Trekkend motorrijtuig:

De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3500 kg en de massa rijklaar is 2200 kg In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 1500 kg van de middenasaanhangwagen of oplegger. Omdat dit meer is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1300 kg) is dit een combinatie die niet mag worden bestuurd met rijbewijs BE. Voor deze combinatie is rijbewijs C1E nodig.


Voorbeeld 3 : Nodig rijbewijs C1E

 

Oplegger of middenasaanhangwagen:

De toegestane maximum massa van een oplegger is 5000 kg en de totale toegestane maximum aslast van de oplegger is 4000 kg en de maximum last onder de koppeling is 1000 kg

Trekkend motorrijtuig:

De toegestane maximum massa van het trekkende motorrijtuig is 3500 kg en de massa rijklaar is 2000 kg. In gekoppelde toestand draagt het trekkend motorrijtuig maximaal 1000 kg van de middenasaanhang-wagen of oplegger. Hoewel dit minder is dan het verschil tussen de toegestane maximum massa van het trekkend motorrijtuig en de massa rijklaar van het trekkend motorrijtuig (in dit geval 1500 kg), mag deze combinatie niet worden bestuurd met rijbewijs BE omdat de toegestane maximum aslast hoger is dan 3500 kg. Voor deze combinatie is rijbewijs C1E nodig.


NB – De toegestane maximum massa, de toegestane maximumlast onder de koppeling en de toegestane maximum aslast staan vermeld op het kentekenbewijs en zijn opgenomen in het kentekenregister.

De massa in rijklare toestand staat vermeld op kentekenbewijzen die vanaf 2009 zijn afgegeven. Daarnaast is deze waarde, ook voor kentekens van vóór 2009, opgenomen in het kentekenregister.