Lesvoorwaarden

DE LESVOORWAARDEN VAN KERN VERKEERSOPLEIDINGEN

U bent gestart of gaat binnenkort beginnen met uw rijopleiding. Onderstaand vind u onze lesvoorwaarden.

BELANGRIJK DAT U HET ONDERSTAANDE GOED DOORNEEMT:

 1. Probeer op tijd klaar te staan, dus circa 5 à 10 minuten voor het afgesproken tijdstip.
 2. Mocht de instructeur door omstandigheden met de voorgaande les uitlopen, dan gaat dit niet ten koste van uw les. De tijd wordt gewoon ingehaald. Mocht u hierdoor in de problemen komen met een afspraak na de rijles, dan moet u dit aangeven zodat naar een passende oplossing kan worden gezocht.
 3. Wanneer u een les af moet zeggen, doe dit dan minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip (en in het weekend 48 uur). Er worden dan geen kosten berekend.
 4. De lessen dienen contant, PIN, via Ideal of per bank-overschrijving na de les of binnen de betalingstermijn van de factuur, te worden betaald.
 5. Lespakketten kunt u contant, via Ideal of per bank-overschrijving voldoen. Bij sommige pakketten heeft u de mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen. U dient zich aan het, in de factuur gestelde betalingstermijn, te houden. Wanneer u zich niet aan het gestelde betalingstermijn houdt, dan vervalt de korting die in het pakket zit.
 6. Lespakketten en examengelden die eenmaal zijn voldaan worden onder stringente voorwaarden geretourneerd. (de situatie wordt beoordeeld door de rijschool)
 7. De tarieven kunnen tussentijds aangepast worden. Dat wordt tijdig aan u kenbaar gemaakt.
 8. Gebruik van geneesmiddelen of stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden zijn niet toegestaan, wanneer bij aanvang van de les door de instructeur wordt geconstateerd dat u onder invloed van drank of een andere stof bent wordt de les afgebroken en worden er 2 lesuren in rekening gebracht.
 9. Indien u momenteel of in het verleden onder medische begeleiding bent of bent geweest, informeer de instructeur dan op tijd, i.v.m. het tijdig toetsen van de gegevens door het CBR middels een Eigen Verklaring.
 10. Indien u in het bezit bent van een identiteits bewijs, zorg dan dat u dit kunt tonen bij alle CBR examens en tijdens een politiecontrole.
 11. Enkel voor het halen van uw autorijbewijs moet u de rijschool digitaal machtigen met uw DigiD code om examens te kunnen reserveren bij het CBR, het rijschool nummer vindt u op de startpagina van de site.
 12. Tevens moet u voor de aanvraag van een praktijk examen een Eigen Verklaring invullen, dit is mogelijk middels de site van het CBR. U kunt ook aangeven dat de rijschool dit digitaal voor u verwerkt.