Jonge wegpiraten worden vanaf 1 oktober eerder gestraft

Jonge wegpiraten worden vanaf 1 oktober eerder gestraft


jongebestuurdersHet puntenrijbewijs voor de bestrijding van alcohol en drugs, te hard rijden en/of bumperkleven,   is (onlangs) niet met gejuich ontvangen. Volgens GroenLinks, CDA en PvdA worden de asociale weggebruikers er niet mee aangepakt. Voor jonge beginnende bestuurders  wordt het rijbewijs  nu  bij twee in plaats van drie strafpunten – tijdelijk geschorst. Deze maatregels is op 1 oktober 2014 ingegaan.

Strafpunten en rijbewijs kwijtraken
Minister Schultz van Haegen wil mensen die met alcohol of drugs achter het stuur zitten of zware overtredingen begaan, strafpunten geven. Ze kunnen dan ook hun rijbewijs kwijtraken.

 

Al bij twee overtredingen zijn rijbewijs kwijt
Met deze aanpassing heeft minister Schultz van Haegen de beginnersregeling uit 2002 in lijn gebracht met het puntenrijbewijs voor alcoholgebruik in het verkeer dat voor álle rijbewijsbezitters geldt. De norm hiervoor lag al op twee strafpunten waarna het rijbewijs ongeldig wordt. In de nieuwe situatie – die 1 juni is ingegaan – kan iemand al bij twee overtredingen zijn rijbewijs kwijt zijn.  Schultz voert eveneens een speekseltest in, zodat ook op drugs kan worden gecontroleerd.

Smoesjes  van de minister
De Minister is niet van plan om het nieuwe systeem ook voor kleine delicten invoeren.  De minister is van mening dat dat  alleen voor meer papierwerk zou zorgen. Volgens Groenlinks-Kamerlid Van Gent zijn dat smoesjes van de minister.

Eerder straf voor jonge wegpiraat    
Jonge wegpiraten worden harder gestraft.  Minister Schultz van Haegen scherpt de verkeersregels voor deze groep van bestuurder aan, zodat ze eerder naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) worden gestuurd.  Iedereen die voor het eerst zijn rijbewijs haalt,  valt onder de categorie “beginnend bestuurder”.  Voor 16 en 17 jarigen geld een termijn van 7 jaar.

Sneller ingrijpen bij gevaarlijk gedrag beginnende bestuurder
Vanaf 1 oktober 2014 wordt sneller actie ondernomen tegen beginnende bestuurders die zich gevaarlijk of roekeloos gedragen in het verkeer. Dit betekent dat het rijbewijs van een beginnend bestuurder  bij twee in plaats van drie strafpunten binnen vijf jaar tijdelijk geschorst wordt, waarna er een onderzoek naar de rijvaardigheid volgt. De beginnersregeling wordt aangescherpt, zodat bestuurders al bij twee in plaats van drie strafpunten binnen vijf jaar naar het CBR worden gestuurd voor een rijvaardigheidsonderzoek. De nieuwe norm moet de verkeersveiligheid vergroten. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

VVN. voor kleinere overtredingen  ook strafpunten
Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat automobilisten ook strafpunten moeten krijgen voor kleinere overtredingen dan drank- en drugsgebruik. “Je wilt juist het asociale rijgedrag aanpakken, zoals herhaaldelijk te hard rijden en bumperkleven, en dat kan niet met dit puntenrijbewijs”, aldus VVN in een reactie.

Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten
Vanaf 1 juni jl. is  de zogenoemde recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten in werking getreden.  Daarbij krijgt een bestuurder een strafpunt voor elk verkeersdelict waarbij alcohol in het spel is. Gebeurt dit nog een keer en is er sprake van een alcoholpromillage van minstens 1,3, dan wordt na de veroordeling het rijbewijs ongeldig. De bestuurder moet dan opnieuw rijexamen doen en zijn ‘geschiktheid’ aantonen om opnieuw een rijbewijs te krijgen.

Strafpunten verkregen voor 1 oktober 2014
Bestuurders die al één of twee strafpunten hebben gekregen voor 1 oktober 2014 vallen nog onder de oude regeling. In hun geval volgt pas na drie strafpunten een rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR.

Regeling wordt uitgebreid met drugsdelicten
De regeling wordt ook uitgebreid met drugsdelicten. Iemand die twee keer wordt betrapt op het rijden onder invloed van drugs verliest zijn of haar rijbewijs verliest. Om drugs te detecteren zal de zogenoemde speekseltest worden toegepast. Om drugsgebruik onder te kunnen brengen in de bestaande regelingen moet de wet worden gewijzigd. De minister wil een voorstel daartoe nog dit jaar indienen bij de ministerraad.

Reflector: bewerking Roel Leemberg/61047-110-1118/MO.14